Om mig

Jag är en borgerlig samlingspartist som förespråkar låg beskattning och stora individuella friheter. Jag arbetar med teknisk försäljning, har studerat process- och systemteknik och under min fritid spenderar jag tid på investeringar, reservistövningar och mångsidigt sportande.

Karriär

Jag har jobbat med teknisk försäljning de senaste fem åren. Först inom energisektorn, sedan inom industrin och för tillfället inom IT-sektorn.

Jag har också varit med och grundat två företag. En arbetar med marknadsföring och andra med investeringar. Dessa sysselsätter dock inte fulltid.

Politik

Jag har varit engagerad i politik sedan 2015 och har sett under åren universitets-, ungdoms- och kommunalpolitik. Just nu är jag vice ordförande i Turun Kansallisseura och sitter som vice fullmäktigeledamot för Åbo stad.

Fritid

På fritiden sportar jag, investerar och deltar igen på repetitionsövningar när coronaviruset tillåter. När jag var barn spelade jag tennis, nu springer jag, crossfittar och golfar om vädret och kalendern tillåter. Ta kontakt ifall du vill spela en runda!

Utbildning

Hela min utbildning har jag fått i Åbo. I grundskolan gick jag i Cygnaeus, högstadiet S:t Olofsskolan, gymnasiet Katedralskolan i Åbo och universitetet Åbo Akademi.

På Åbo Akademi studerade jag process- och systemteknik och som biämne programmering. Jag tar examen i år och blir färdig diplomingenjör.

Under beväringstjänsten var jag i Dragsvik och är till graden löjtnant i reserven.

Frågor? Ta kontakt