Valteman

Åbo är för slapp när det gäller användningen av skattepengar och nuvarande beslutsfattarna verkar inte förstå att pengarna i första hand är invånarnas pengar. Jag ska göra mitt bästa för att förbättra stadens nuvarande läge. Kunskapen när det gäller offentliga upphandlingar måste förbättras, tjänster måste konkurrensutsättas och kapitalavkastningen i investeringsbeslut måste verkligen tas till hänsyn.

Sänk kommunala beskattningen

Stadens ska ta pengar från skattebetalarnas plånböcker så lite som möjligt. Långsiktiga målet måste alltid vara att minska beskattningen.

Jag anser att de nuvarande beslutsfattarna inte förstår detta tillräckligt bra. Den offentliga sektorns roll är att möjliggöra ett samhälle som uppmuntrar sina medborgare men samtidigt låta medborgarna bestämma så långt som möjligt för sig själva hur de vill leva och använda sin egendom.

Strikt koll på ekonomin

Åbo ska inte slösa bort sina pengar på uppgifter som inte är på stadens ansvar att organisera.

Åbo måste fokusera på sina kärnuppgifter och allt överskott måste lämnas till invånarna. Dessutom är den nuvarande kunskapen i offentliga upphandlingar på en för låg nivå. Fel i storleken av Funikular och Logomo bron får inte hända igen. Politiker kan ni väljare byta vart fjärde år, men tjänstemännen bär också ett ansvar här.

Bilism

Kostnader för bilismen måste minska och förutsättningarna på kommunala nivån måste tryggas.

Det är ett faktum att privatbilism ger stadsborna en enorm frihet att förverkliga sig och sin vardag. Detta tycks glömmas för ofta. I ett glest befolkat land som Finland skulle vardagen bli mycket svårare om vi inte kunde lita på personbilar.

Utsläppen från bilismen minskar redan på grund av att beskattningen gynnar exempelvis elbilar. Denna takt kan inte påskyndas eftersom stigande kostnader slår hårdast mot låginkomsttagare. I Åbo måste man förstå att bilismen och dess behov inte kommer att försvinna i snar framtid. Detta måste synas i stadsplaneringen och investeringsbesluten.

Och eftersom någon ändå frågar om det så kör jag en Mercedes-Benz A-Klass 2020.

Frågor? Ta kontakt